Príspevky

Obraz
  OBRANA BIČOVA   Pozdravujem (ne)čitateľov BITCH zinu.   Nasledujúci článok má slúžiť ako vysvetlenie dizajnu obálky nášho zinu. Veľmi som dúfal, že nezmyselnosť obhajovania výtvarnej práce nebude nutná, ale, žiaľ, opak je pravdou. Rozbehla sa totiž internetová diskusia, kde bol cover tretieho čísla označený ako sexistický a znevažujúci. Ospravedlňujem sa, že reakcia trvala dlhšie, než by zapálený diskutér čakal, ale ako som spomenul, je mi docela nepríjemné presviedčať oponentov o mojej pravde, hlavne, keď sa dotýka metafyzickejších pojmov ako sú umenie, vkus, tvorba, cit, názor a i.   Keďže nie som moc znalý argumentačných pomerov v témach ako sú sexizmus príp. homofóbia (V etických normách sa riadim jednoduchým: nerobiť nič zlé nikomu, odhliadnuc od čohokoľvek. Naopak považujem za nutné/užitočné snažiť sa robiť dobre hocikomu, takisto odhliadnuc od akýchkoľvek podmienok – či už je to sexuálna orientácia, vierovyznanie, resp. hocičo...), vypomôžem si hneď na úvod drbnuto

B.I.T.CH. #2

Obraz